Gráfico da evolución da taxa de mortalidade desde o ano 1975. Galicia

X