Gráfico da evolución da taxa de natalidade desde o ano 1975. Galicia

X