Mapa da porcentaxe de vivendas que dispoñen de conexión a internet


Fonte: IGE. Enquisa de condicións de vida das familias
X