Mapa da variación absoluta do paro rexistrado por 1.000 habitantes de 16 e máis anos no período 2007-2011

X