Gráfico da evolución do índice sintético de fecundidade desde o ano 1975. Galicia


Fonte: IGE. Indicadores demográficos
Nota: Os indicadores de fecundidade elabóranse a partir dos datos definitivos do Movemento natural da poboación do ano de referencia.
X