Gráfico da evolución do indice de envellecemento desde o ano 1975. Galicia

X