Mapa da renda dispoñible bruta en euros por habitante

Mapa da renda dispoñible bruta en euros por habitante.

Fonte: IGE. Contas de distribución da renda dos fogares por concellos. Os datos son provisionais
X