Mapa da variación absoluta do paro rexistrado por 1.000 habitantes de 16 e máis anos no período 2007-2011

Mapa da variación absoluta do paro rexistrado por 1.000 habitantes de 16 e máis anos no período 2007-2011

Fonte: IGE. Elaboración propia a partir de: INE. Padrón municipal de habitantes, Consellería de Traballo e Benestar. Informe do paro rexistrado e información subministrada directamente
X