Mapa do ingreso medio mensual por fogar en euros

Fonte: IGE. Enquisa de condicións de vida das familias
X