Mapa do peso das prestacións sociais na renda dispoñible bruta

Mapa do peso das prestacións sociais na renda dispoñible bruta.

Fonte: IGE. Contas de distribución da renda dos fogares por concellos. Os datos son provisionais
X