Mapas compartivos do promedio do saldo migratorio por 1.000 habitantes nos periodos 2000-2007 e 2008-2011

Mapa do promedio do saldo migratorio por 1.000 habitantes no periodos 2000-2007.

Mapa do promedio do saldo migratorio por 1.000 habitantes no periodos 2008-2011.

Fonte: IGE. Elaboración propia a partir das Cifras poboacionais de referencia e dos ficheiros proporcionados polo INE da Estatística de variacións residenciais.
X