Abella Lupa, recuperando a cultura do mel

A sociedade agraria de transformación Abella Lupa ten un dobre propósito: a produción ecolóxica de mel e a recuperación e divulgación do patrimonio cultural asociado á apicultura en Galicia.

imaxen abella lupa

Fórmana 4 persoas vinculadas ao ecoloxismo e con formación universitaria en bioloxía, enxeñería forestal, enxeñería de montes e educación ambiental. A actividade xera un posto de traballo, dun dos socios, sendo actividade secundaria para o resto.

Ademais da produción de mel, realiza un importante labor na divulgación da apicultura como oportunidade de desenvolvemento económico compatible coa conservación da natureza, e como patrimonio material e inmaterial que sufriu un importante abandono e risco de perderse.

As principais cuestións para o debate
  • O abandono como oportunidade para unha produción ecolóxica
  • O potencial de actividades tradicionais na xeración de novos empregos
X