Arqueixal, a tradición ten viabilidade económica

imaxen arqueixal

Arqueixal é unha empresa familiar, que integra unha granxa de vacuno ecolóxica que xestiona 30 hectáreas, unha produción artesanal de queixo iogur e leite fresco, unha actividade de agroturismo e iniciativas para a recuperación do patrimonio cultural rural.

A característica fundamental é a aposta pola agroecoloxía adaptada ao territorio, á paisaxe tradicional e á estrutura minifundista da propiedade.

Arqueixal susténtase en catro piares:

  • A produción de leite, con 35 vacas e custodia de 30 ha. de terreo, algunhas de propiedade e outras alugadas.
  • A transformación artesanal de produtos: principalmente queixos e tamén iogures e outros derivados.
  • O ecoagroturismo activo, a partir da rehabilitación de edificios na aldea de Albá.
  • A cultura do coñecemento baseada na tradición, con actividades coma o Son da Aldea, o ciclo do liño, as mallas ou a recuperación lingüística de termos do mundo agrario.

Vídeo:

As principais cuestións para o debate
  • Desenvolvemento sostible con base nos recursos endóxenos fronte a dimensionamento, mecanización e insumos externos.
  • Diversificación de actividades e posta en valor do patrimonio rural.
X