Campa da Braña, un medio de vida na montaña

Trátase dun establecementos turístico, con hospedaxe, bar-restaurante e albergue, situado na montaña, na Serra dos Ancares.

O feito de ser rexentado por persoas que proveñen do mundo urbano reflíctese no tipo de servizo que prestan: o establecemento responde á expectativa de ir á montaña a desconectar e a estar en contacto coa natureza.

O feito de ser de fóra fai que levar adiante unha iniciativa deste tipo se faga máis duro, sobre todo porque non se conta con redes de apoio familiar, e tamén porque custa tempo integrarse na comunidade.

imaxen campabranha

A iniciativa destácase polo impacto na inclusión laboral e o arraigo de poboación nunha zona en profunda crise de despoboamento. O impacto económico vai máis alá, ao ofrecer unha restauración baseada no produto local que contribúe ao impulso doutras iniciativas da zona.

Vídeo:

CampaBranha from SymbiosProyect on Vimeo.

Pousada na monaña dos Ancares.

As principais cuestións para o debate
  • A perspectiva das potencialidades locais vista desde a neorruralidade.
  • Actividade económica a partir da posta en valor do patrimonio natural.
X