Casa Romualdo, vivencia e acollida na Ribeira Sacra

É un proxecto de vida dunha familia que provén de Vigo e opta por trasladarse a unha aldea na Ribeira Sacra. Incide no cambio de valores e na autoestima vinculada á identidade rural.

No contorno máis próximo, a xente pensaba que o futuro está na cidade, mentres que esta experiencia rompe os esquemas. Un exemplo foi a propia rehabilitación: os contratistas e albaneis recomendaban tirar coa casa enteira e sen embargo agora de cando en vez traen eles mesmos a xente para que vexan como se recuperou a casa.

imaxen casa romualdo

Desde o ámbito de turismo rural, non prima o negocio, senón unha vivencia e acollida na terra (Galicia, a Ribeira Sacra); a casa é un portelo polo que a xente se achega á terra. Cómpre unha rede vital que é o que a xente quere coñecer.

Somos un elemento de dinamización de xente que está na nosa contorna. Levan pasado pola casa máis de seis mil persoas, que levan xerado ingresos e expectativas de vida a moita xente. Como experiencia, vai transmitindo que hai futuro fóra pero tamén aquí.

As principais cuestións para o debate
  • A valorización do patrimonio rural.
  • A prestación de servizos turísticos diferenciados e a necesidade de diversificación.
X