Consulta telefónica en atención primaria - SERGAS

imaxen consultas

Dentro da estratexia do SERGAS de poñer a sanidade ao servizo dos e das pacientes, e tento en conta a dispersión da poboación, o seu envellecemento entre e outras condicionantes, búscase mellorar a accesibilidade dos cidadáns ao sistema sanitario e a súa relación cos servizos sanitarios, potenciando o sistema de interacción non presencial cos mesmos.

No que respecta á atención a enfermidades crónicas, trátase de favorecer a implantación dos sistemas organizativos de atención que permitan consultas e revisións non presenciais por parte dos pacientes e das persoas coidadoras mediante o uso de las tecnoloxías da información e a comunicación.

O proxecto apóiase nas novas tecnoloxías: as consultas poden ser realizadas por teléfono, para solicitalas pode empregarse a aplicación web de cita médica e para prestar o servizo o persoal médico pode consultar a historia clínica electrónica e empregar, no seu caso, a aplicación da e-receita.

As principais cuestións para o debate
  • Novas tecnoloxías da comunicación e mellora da atención sanitaria.
  • Respostas á medida de territorios con dispersión poboacional.
X