Estruming Days, iniciativas innovadoras no medio rural

imaxen estruming

Estruming Days é unha plataforma para a formación innovadora, o networking intersectorial e a comunicación actual das pequenas organizacións vinculadas ao rural galego. É unha comunidade de empresas e profesionais que aproveitan, transforman e dinamizan os recursos do medio rural dunha maneira innovadora e sustentable.

Parten de naturalizar a identidade híbrida rural-urbana, tan propia da sociedade galega actual, e potenciala como valor diferencial. E, ao mesmo tempo, facilitar o encontro, intercambio e colaboración entre profesionais de sectores e disciplinas diferentes, especialmente, empresas do sector primario con empresas da economía do coñecemento: I+D, deseño e tecnoloxía.

Vídeo:

Estruming from SymbiosProyect on Vimeo.

Encontro e traballo colaborativo entre iniciativas rurais, para potenciar a innovación.

As principais cuestións para o debate
  • Das formas de axuda mutua comunitarias ao networking.
  • Vinculación entre a cultura urbana e as iniciativas no rural.
X