Feiraco, impulsando o papel da muller na economía rural

Feiraco é unha cooperativa agraria creada no ano 1968 na Comarca da Barcala. É unha gran cooperativa, con 100 millóns de euros de facturación, case 200 empregos directos, 3.460 persoas socias e máis de 500 granxas produtoras de leite.

Feiraco ten un plan de igualdade onde se recollen medidas de conciliación para o seu persoal asalariado. Tamén impulsou un proceso de relevo xeracional nas explotacións, que deu como resultado en moitos casos un relevo en clave feminina: o 65% das súas explotacións gandeiras ten como titular unha muller.

Feiraco, impulsando o papel da muller na economía rural

Conforme a esta realidade, e ao papel que xogan as mulleres no medio rural, Feiraco está a impulsar a presenza feminina no consello reitor e nos grupos de traballo, impulsando iniciativas de formación, visitas, proxectos de diversificación produtiva, servizos de axuda a domicilio... e fortalecendo o protagonismo feminino no impulso e a concepción de novos proxectos.

Vídeo:

Video Feiraco, impulsando o papel da muller na economía rural

As principais cuestións para o debate
  • Oportunidades de inclusión laboral feminina.
  • Servizos de axuda no fogar e conciliación no rural.
X