Granxa Familiar

Granxafamiliar.com é un proxecto que ten como obxectivo o desenvolvemento do medio rural galego, tanto socioeconómica como culturalmente, a fin de poñer en valor a calidade de vida e a cultura rural, para crear ligazóns de comunicación entre o mundo rural e urbano, para salientar a importancia da produción tradicional para o autoabastecemento no mercado galego de agricultura familiar e promover a difusión de novas tecnoloxías como ferramenta de intervención social contra o fenómeno da exclusión social e territorial coñecido como a “fenda dixital”.

imaxen páxina web www.granxafamiliar.com

O obxectivo é impulsar o desenvolvemento social, económico e cultural no medio rural galego. É o noso obxectivo promover a recuperación da memoria histórica e a revalorización da cultura rural local no contexto da sociedade da información. Para o efecto, a arquitectura de www.granxafamiliar.com foi planificada, desenvolvendo así a creación dunha comunidade virtual enfocada en impulsar as transaccións comerciais e as posibilidades de compra e venda de produtos de autoabastecemento tradicionais que existen no ámbito rural.

Granxa Familiar agarda impulsar o proxecto globalmente a través de Internet, promovendo o uso e a difusión das TIC (tecnoloxías da información e as comunicacións), como ferramentas e canles comerciais para produtos agrícolas, igualmente ben coñecidas entre as comunidades rurais e urbanas, así como información e canles de aprendizaxe.

Máis información en CapBookGranxaFamiliar.pdf

video:

As principais cuestións para o debate
  • Potencial das novas tecnoloxías de TIC para mellorar as posibilidades de comercialización e calidade de vida nos territorios en declive demográfico
  • Novas posibilidades de inclusión laboral nas comunidades rurais: potencial da agricultura de calidade en tempos de paro masivo.
  • Estereotipos sobre a vida rural
X