Inclusión social

É un proceso que asegura que todas as persoas teñen as oportunidades e os recursos necesarios para participar na vida económica, social e política, e de acceder a unhas condicións de vida consideradas normais nunha unha sociedade determinada.

X