Informe preliminar: impacto social-territorial do declive demográfico en Galicia

Non é xa cuestión de opinións, senón de evidencias, de datos: a Comunidade Autónoma galega está afectada, como moitas outras rexións europeas, pola crise demográfica. Amplas áreas do seu territorio presentan un proceso vertixinoso de regresión demográfica e envellecemento da súa poboación. Como e onde impacta a crise demográfica en Galicia? Que ten de particular o modelo de asentamento tradicional da poboación galega e as dinámicas demográficas desta Rexión?O documento introduce un concepto clave do proxecto: a exclusión territorial, e outras reflexións que caberá realizar no marco Symbios, en aras a concluír recomendacións que axuden aos esforzos de vertebración do territorio e planificación dos servizos, especialmente os sociais.

X