Mapa do peso das prestacións sociais na renda dispoñible bruta

Fonte: IGE. Contas de distribución da renda dos fogares por concellos. Os datos son provisionais
X