Monte Cabalar, recuperación da riqueza do monte, a través de usos tradicionais e organización cooperativa

Monte Cabalar agrupa 3.600 propiedades de máis de 1.000 propietarios nunha explotación gandeira en extensivo con máis de 700 ha de monte nas parroquias de Somoza, Tabeirós, Nigoi, Arca e Souto (concello da Estrada) co obxectivo de intervir sobre o abandono e o minifundio.

imaxen Monte Cabalar,

O proceso social xerado a partir de marzo de 2006 culminou na constitución dunha cooperativa de explotación comunitaria da terra, coa participación de máis de 360 persoas socias, e que ten como actividade a explotación silvopastoral en réxime cooperativo.

O impacto directo no emprego foi importante até o 2010 manténdose 8 empregos que se foron reducindo até os 2 que hai na actualidade. Tamén foi un exemplo para outras iniciativas na zona: apareceron nos últimos anos, 13 pequenas explotacións gandeiras en extensivo xestionando terras agrícolas abandonadas pertencentes a diferentes veciños.

O seu impacto vai máis alá do local e Monte Cabalar é unha referencia para outros territorios, contribuíndo á creación e difusión de cultura de extensivo, de xestión do territorio e da propiedade, e do modelo cooperativista. Ter unha alternativa ao abandono do monte significa crear riqueza e frear o deterioro ambiental que ten a súa máxima expresión no lume.

Vídeo:

As principais cuestións para o debate
  • Custodia do territorio e recuperación de usos tradicionais.
  • Modelo de xestión cooperativizado, compatible co mantemento da micro-propiedade da terra.
X