Proxecto "Sementeira", inserción social e laboral con perspectiva ecolóxica

"Sementeira" é un proxecto co que Cáritas quere contribuír á sostibilidade ambiental, económica e social da comarca de Ordes a través da posta en marcha de hortas urbanas destinadas a familias en situación de precariedade económica e/ou exclusión social ou risco de padecela.

Trátase de proporcionarlles ás familias unha oportunidade para participar nun proxecto social e tamén facilitarlles unha ferramenta de apoio para a súa sustentabilidade económica a través da produción hortícola para o autoconsumo. Preténdese así diminuír a súa dependencia dos bancos de alimentos, contribuíndo á súa formación e abrindo paso á súa inserción laboral.

Ao redor de 30 familias participan nesta iniciativa tendo á súa disposición unha parcela de 7.000 m2 no núcleo urbano de Ordes , cedida polo concello. Cada parcela conta cun pequeno invernadoiro ademais de servizos e espazo para o almacenamento, así como unha zona de reciclaxe onde se fabrica compost.

Imaxen proxecto sementeira

Á aprendizaxe do traballo hortícola non é só técnica, senón que vai acompañada de contidos relacionados coa organización de grupos, xestión de material, convivencia e competencia laboral. O proceso de formación irase completando con aspectos máis enfocados á aplicación deses coñecementos no ámbito laboral: procura activa de emprego, análise da situación laboral da comarca...

Cando a formación sexa completa, procederase á creación dunha bolsa de emprego, mediando para atopar empregos por conta allea e asesorando a creación de iniciativas por conta propia.

X