Reasentamento rural en Irlanda

O obxectivo desta iniciativa é o reasentamento de residentes do medio urbano en localidades rurais. O programa destínase xeralmente ás familias desempregadas de comunidades urbanas altamente conxestionadas e marxinadas (principalmente de Dublín). As familias candidatas son avaliadas para asegurar baixas taxas de fracaso. Búscase, por exemplo, que sexan proactivas na busca de traballo nas localidades de destino. Ofrécenlles axuda para localizar e pagar o aluguer de casas no rural.

imaxen Reasentamento rural en Irlanda

Un dos colectivos significativos cos que se promoveu o reasentamento rural é o da poboación inmigrante, tratando de mitigar os efectos da súa concentración en “guetos” urbanos.

É unha iniciativa de abaixo cara a arriba, a cargo dunha organización non gubernamental fundada en 1990. Ata o momento preto de 700 familias fixéronse rurais, cunha taxa de éxito superior ao 80%.

http://www.ruralresettlement.com

As principais cuestións para o debate
  • O potencial non utilizado de comunidades rurais para a inclusión social e laboral
  • A forza de iniciativas de abaixo cara a arriba
  • As posibilidades de minimizar o desequilibrio territorial con iniciativas contracorrente
X