Rede de Escolas na Nube

Os Centros Rurais Agrupados son grupos de escolas rurais (as antigas unitarias) con alumando de segundo ciclo de educación infantil e, nalgún caso, primeiro ciclo de primaria.

imaxen Escolas na Nube

Coa aplicación informática da Rede de Escolas na Nube, os CRA poden ter as súas áreas de colaboración e servizos virtuais para alumnado de diferentes idades, mestres e familias. A aplicación pode funcionar con conexións de baixa calidade e diversidade de dispositivos de acceso. Os seus obxectivos son:

  • Favorecer a coordinación e o traballo colaborativo entre o profesorado dos CRA.
  • Integrar zonas illadas xeograficamente e fomentar a participación das familias na educación.
  • Ofrecer visibilidade das actividades da escola e fomentar a cultura da colaboración.
  • Conseguir a adquisición de competencias tecnolóxicas por parte dos nenos e nenas do rural.
  • Establecer un maior grao de contacto e traballo conxunto entre os nenos e nenas das diferentes escolas dentro do mesmo CRA, compartindo recursos e actividades.
  • Ofrecer exercicios e contidos accesibles a través de internet que sirvan como reforzo educativo na casa.

Video:

As principais cuestións para o debate
  • As novas tecnoloxías como ferramenta para a construción de comunidade en zonas dispersas
  • Reforzo do modelo educativo de calidade que representan os CRA
  • Deseños tecnolóxicos á medida das persoas e con mínima esixencia de recursos
X