Reserva da biosfera Mariñas Coruñesas e Terras do Mandeo

A Asociación de Desenvolvemento Rural Mariñas-Betanzos é unha entidade sen ánimo de lucro que se constitúe no ano 2008 tendo como obxectivo a xestión de programas e proxectos de desenvolvemento rural nos termos municipais de Abegondo, Aranga, Arteixo, Bergondo, Betanzos, Cambre, Carral, Cesuras, Curtis, Sobrado dos Monxes, Culleredo, Coirós, Irixoa, Miño, Oza dos Ríos, Paderne, Oleiros e Sada.

terras do Mandeo

Dirixe a súas actividades a contribuír ao desenvolvemento sostible do ámbito territorial de Mariñas-Betanzos e servir de núcleo de integración e representación dos diferentes axentes tanto públicos como privados. A metodoloxía de traballo está baseada na interacción entre os axentes dos distintos sectores da economía local.

Impulsou, con éxito, a candidatura da Reserva da biosfera Mariñas Coruñesas e Terras do Mandeo, como unha aposta pola conservación do patrimonio ambiental e a súa utilización como activo para o desenvolvemento económico e social.

Video:

As principais cuestións para o debate
  • A conservación ambiental ao servizo do desenvolvemento económico
  • A acción dinamizadora dos axentes locais
X