"Vivir Aquí", espello dun rural rico e dinámico

imaxen Vivir aquí

"Vivir Aquí" é un programa da Televisión de Galicia que presenta a realidade galega cunha visión positiva. É un programa de proximidade, que se ocupa dun segmento da poboación, habitantes das vilas e do medio rural, e que traslada actitudes e elementos positivos respecto destas contornas, en ocasións minusvaloradas.

O valor patrimonial, a xeración de riqueza, o dinamismo... son elementos vinculados ao medio rural e ás vilas galegas que o programa trata de reflectir, por contraposición a unha visión negativa e afastada deste medio.

As principais cuestións para o debate
  • Serve hoxe a definición tradicional do rural, vinculada ao illamento?
  • Existe unha nova identidade rural máis positiva?
X