Horsal, emprender na horta co mellor apoio

A cooperativa agraria Horsal é a primeira produtora galega de horta. Naceu en 1986 e conta con máis de 100 socias e socios. Está situada en Cambados, pero a súa actividade abrangue outras comarcas galegas.

imaxen Horsal

Para o mellor desenvolvemento da súa actividade comercializadora, o volume de produción é un factor importante. Por iso, na liña de incrementar dito volume, Horsal iniciou unha campaña de promoción da actividade hortícola entre persoas desempregadas.

Ben sexa de forma directa, coas persoas interesadas, ben en colaboración con entidades intermedias, Horsal presta asesoramento para a posta en marcha de cultivos hortícolas e comprométese á comercialización da produción.

Video:

As principais cuestións para o debate
  • Cales son os mellores apoios para fomentar o emprendemento na horta? Neste caso, ofrécese a garantía de comercialización e o asesoramento técnico.
  • O éxito das novas iniciativas agrarias depende de que as persoas crean no que fan e se identifiquen co traballo.
X